השואה

מרכז המידע אודות השואה

פעיליות תרבות, חינוך ותיעוד

המצב שנקלעו אליו יהודי גרמניה בשנות השלושים הניע אותם לפתח את מערכת החינוך היהודית הנפרדת לצעירים ולמבוגרים כאחד, ואף להקים מסגרות של פעילות תרבותית מגוונת שהופנתה לכלל החברה היהודית. בשלב זה אף הוחל בניסיונות התיעוד הראשונים של המדיניות האנטישמיות של הנאצים. באירופה הכבושה בכלל ובגטאות בפרט נעשה ניסיון לשמר מסגרות חינוכיות שונות ואף להמשיך ביצירה תרבותית למרות התנאים הקשים. בוורשה, בלודז' ובמקומות אחרים נעשו ניסיונות שונים לתיעוד מקיף של חיי היהודים ופשעי הנאצים – הוקמו ארכיונים, נכתבו כרוניקות ונאסף תיעוד נוסף. במקביל עסקו יהודים יחידים רבים בכתיבת יומנים ובניסיונות מסוגים שונים להשאיר תיעוד על גורלם.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 32
   
סה"כ 32
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog