השואה

מרכז המידע אודות השואה

מבוגרים וצעירים בשואה

המשבר שיהודי אירופה נקלעו אליו כתוצאה ממדיניות הנאצים זעזע נורמות רבות שהיו מקובלות עד אז, ובכלל זה את דפוסי היחסים בין צעירים למבוגרים. בעוד שבמציאות הנורמלית נהנו המבוגרים מהיוקרה ומעמדות ההנהגה בציבור, בקהילה ואף במשפחה, יצרו הנסיבות החדשות מצב שדווקא לצעירים יכלו להתמודד איתן ביתר קלות. יותר צעירים הצליחו לשרוד את מצוקות הגטו ואף את מחנות הריכוז, בגלל כוחם הפיזי, יכולת ההסתגלות שלהם, והיותם רווקים וחסרי מחויבות משפחתית. מאידך היו מקרים שבהם נאלצו צעירים לקחת אחריות על בני משפחה וקהילה נוספים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 29
   
סה"כ 29
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog