השואה

מרכז המידע אודות השואה

לוחמים בנאצים - חיילים יהודיים בצבאות בעלות הברית

יהודים לחמו בכל צבאות בנות הברית שלחמו בנאצים. התרומה הבולטת ביותר הייתה בצבא האדום שם שירתו יהודים בכל התפקידים ובכל שדרות הפיקוד, רבבות מהם זכו בעיטורים, רבבות נהרגו. מבין למעלה ממאה אלף שבויי מלחמה יהודיים של הצבא האדום שלכדו הנאצים לא שרד כמעט איש.

יהודים רבים, ביניהם יהודים מאירופה שהצליחו לברוח ממנה בשלהי שנות השלושים בשל האיום הנאצי, שרתו בצבאות בעלות הברית המערביות, בעיקר בצבאות ארה"ב ובריטניה. שלושים אלף מיהודי ארץ ישראל התגייסו לצבא הבריטי, חמשת אלפים מביניהם במסגרת יחידה עצמאית - ה"בריגדה היהודית" ("חטיבה יהודית לוחמת" – חי"ל) . מרגש במיוחד היה מפגשם עם ניצולי המחנות בתום המלחמה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 7
   
סה"כ 7
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog