השואה

מרכז המידע אודות השואה

הרוצחים

רבבות בני אדם היו מעורבים בצורה ישירה או עקיפה בביצועו של הפתרון הסופי. הגרעין המרכזי של תכנון רצח יהודי אירופה וביצועו בא מקרב אנשי הס.ס. שהיו אמונים על האידאולוגיה הנאצית. אנשי הס.ס היוו את חוט השדרה של סגל מחנות ההשמדה ויחידות ההרג הניידות. אחרים מביניהם ניהלו את הבירוקרטיה של הרצח, לעתים מאחורי שולחנות כתיבה. בנוסף אליהם נטלו חלק ברצח קבוצות נרחבות משורות הצבא ובעיקר המשטרה הגרמנית על זרועותיה השונות, האחראים על תיאום הרכבות וכן פקידים מקרב המנגנונים האזרחים שהפעילו הגרמנים בארצות הכיבוש. בני עמים אחרים השתתפו אף הם בביצוע הרצח, אם כיוזמות פרטיות של אנטישמיים מקומיים ואם בשיתוף פעולה ממלכתי עם מנגנוני הרצח הנאצי. היו מביניהם אף שהתגייסו לשירות פעיל במנגנוני הרצח הנאציים. לא כל הרוצחים פעלו מתוך מניעים אנטישמיים קיצוניים. היו ביניהם כאלה שפעילותם נבעה גם ממניעים אופורטיוניסטים וקרייריסטים ובמקרים רבים היא שיקפה גם את תהליך הברוטליזציה הכללי שעבר על סביבתם כתוצאה ממדיניות המשטר הנאצי ומנסיבות המלחמה והביא לשבירתם המוחלטת של ערכי מוסר בסיסיים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מובאות מן המחקר 12
מובאות מעדויות 3
מקורות רשמיים 5
ערכי לקסיקון 75
קטעים מיומנים, ספרי זיכרונות ומכתבים 11
תצלומים 37
   
סה"כ 143
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog