השואה

מרכז המידע אודות השואה

הגזענות והאנטישמיות הנאצית

במוקד האידאולוגיה הנאצית עמדה אנטישמיות גזענית שהציגה את היהודים כגזע נחות ואף מזיק. היטלר פירש את מצבה של גרמניה ואת הצורך של העם הגרמני במרחב מחיה במונחים של תפישת עולם אפוקליפטית בדבר מלחמת גזעים לחיים ולמוות שחייבה הכרעה. עם עליית הנאצים לשלטון עמד בפניהם האתגר של מימוש תפישתם הגזענית בכלל והשלכותיה ביחס ליהודים בפרט, בתנאי שלום ואחר כך בזמן המלחמה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 14
   
סה"כ 14
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog