השואה

מרכז המידע אודות השואה

מנגנון המחנות הנאצי

ראשיתו של מנגנון מחנות הריכוז הנאצים הייתה במחנה דכאו, שהוקם כבר ב- 1933 ושימש עבור הס.ס. כמודל למחנות הבאים. מאוחר יותר שוכלל מנגנון זה בסכסנהאוזן והגיע לשיאו באושוויץ. באביב 1942, הוקם האגף למשק וממשל בס.ס. ובתוכו מנהלת מחנות הריכוז. תפקידה הראשי של זו היה הצבת אסירים במחנות השונים בהתאם למטרות משק המלחמה הגרמני ובכפוף לאידאולוגיה הנאצית.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 11
   
סה"כ 11
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog