השואה

מרכז המידע אודות השואה

עולמם של האסירים

חייהם של האסירים במחנות הנאצים התנהלו על פי כללי התנהגות פשוטים וברוטליים שרק באמצעותם ניתן היה לשרוד. בין האסירים התקיימה היררכיה שנקבעה על פי פרמטרים שונים כמו: גזע, סמכות ואחריות של אסירים מסוימים על אחרים, סוג העבודה שלהם, האפשרות להשיג תוספות מזון ועוד. בפועל, נוהלו החיים ברבים מן המחנות על ידי האסירים וניצול המתחים הפנימיים ביניהם אפשר לאנשי הס.ס. לצמצם את מעורבותם בניהולו השוטף אם רצו בכך. במחנות מסוימים הצליחו האסירים ליצור התארגנויות מחתרתיות על בסיס פוליטי או לאומי. לצד תופעות שליליות רבות שהעידו על הפנמת ערכיו הברוטליים של המחנה, נודעו גם גילויי סולידריות ואחווה הדדית בין אסירים.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 85
   
סה"כ 85
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog