השואה

מרכז המידע אודות השואה

מחנות ככלי לטרור חברתי ופוליטי

האלימות שהייתה כלי מרכזי בפעילות המפלגה הנאצית עוד לפני עלייתה לשלטון הפכה להיות למכשיר מרכזי במשטר שהקימה. בחודשים הראשונים למשטר הנאצי הופעלה האלימות באופן גלוי לעין ברחובות ובמקומות שכונו "מחנות פראיים", אליהם הובאו מתנגדי המשטר הוכו ולעתים אף נרצחו. בהדרגה הובאו למחנות גם אסירים בני קבוצות נוספות שאופיין או פעילותן לא עלו בקנה אחד עם התפיסות הנאציות – אסירים פליליים, הומוסקסואלים, נוודים חסרי בית, בני קבוצות דתיות מסויימות ועוד.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 1
   
סה"כ 1
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog