השואה

מרכז המידע אודות השואה

מועצות היהודים והתמודדות עם שאלת ההנהגה

מועצות היהודים (היודנרטים) שעמדו בראש הגטאות השונים, הגיעו לתפקידם בדרכים שונות – חלקם מונו על ידי הגרמנים וחלקם נבחרו על ידי היהודים על פי דרישה גרמנית. היודנרטים התמודדו עם המתח בין אחריותם למילוי פקודות הגרמנים לבין מחויבותם למילוי צורכי הציבור היהודי ולהקלה על מצוקותיהם של תושבי הגטו. ככל שהחמיר מצב היהודים וככל שהקצינה מדיניות הנאצים, התברר כי לא ניתן ליישב את הסתירה שביסודו של מתח זה. בגטאות שונים קמו במקביל ליודנרטים גופים אחרים, חלקם מחתרתיים, שערערו על חלק או על מכלול דרכם של היודנרטים ולקראת סוף תקופת הגירושים אף ניסו לעתים להציע להם חלופה של ממש.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 12
   
סה"כ 12
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog