השואה

מרכז המידע אודות השואה

הגירה - מדיניות נאצית ופעילות יהודית

כבר בשנה הראשונה לשלטון הנאצים בגרמניה עזבו אותה כמה רבבות יהודים, רובם מתוך יזמה אישית ובלי מסגרת מארגנת. ההחרפה ההדרגתית במצבם של יהודי גרמניה הביאה ללחצי הגירה גוברים, וכתוצאה מכך להיערכות גוברת של הארגונים היהודים לסייע למהגרים. כך נאסף חומר על יעדי הגירה שונים, הועברו קורסים בשפות שונות וניתנו הכשרות מקצועיות כהכנה להגירה. לקראת סוף שנות השלושים ובעיקר למן המחצית השנייה של שנת 1938 הפכה הגירת היהודים מגרמניה ומאוסטריה ליעד מפורש של המדיניות הנאצית. משלב זה חלה עלייה ניכרת במספר העוזבים את גרמניה, והם הפכו ממהגרים הבוחרים לעזוב ומחליטים על יעד ההגירה, לפליטים המגורשים מארצם.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 5
   
סה"כ 5
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog