השואה

מרכז המידע אודות השואה

דיכוי קבוצות לא יהודיות

היהודים לא היו קרבנותיו היחידים של המשטר הנאצי בגרמניה. על יסוד השקפת עולמו פעל המשטר הנאצי לדיכוי קבוצות גזעיות וחברתיות שונות בגרמניה ולהוצאתן מהחברה. הצוענים תושבי גרמניה היו הקרבנות הלא יהודים המרכזיים של תורת הגזע הנאצית. נכים וחולי רוח נתפשו כמעמסה על החברה הגרמנית, נדחקו ממנה ובשלהי שנות השלושים אף נרצחו במסגרת מה שכונה "המתת חסד". יחידים וקבוצות כמו הומוסקסואליים, אלכוהוליסטים ונוודים חסרי בית נרדפו בגלל אורח חייהם וכך גם אויבים אידאולוגיים כמו קומוניסטים או חברי כנסיות מסוימות, גם אם נחשבו כבני "הגזע הארי".

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

ערכי לקסיקון 2
תצלומים 9
   
סה"כ 11
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog