השואה

מרכז המידע אודות השואה

ההתנגדות היהודית

הפתרון הסופי היה מהלך רצח מתוכנן ושיטתי של מדינה, על כוחותיה הצבאיים והמשטרתיים ובהכוונת העומד בראשה נגד אוכלוסייה אזרחית בלתי חמושה. בין היהודים, שנפגעו מתקנות וחוקים, נסגרו בגטאות והורעבו בהמוניהם, התארגנו לעתים קבוצות מחתרתיות, אך הן לא פנו בתחילה להתנגדות החמושה חסרת הסיכויים. רק כאשר עלתה המודעות לתוכניות ההשמדה הנאציות, שכבר היו במהלך ביצוען, החלו קבוצות אלה להתארגן להתנגדות מזוינת. למרות קשיי ההתארגנות הרבים וביניהם - הסתייגותם של חלק ניכר מהיהודים ממהלך זה מחשש להחרפת הצעדים האנטי יהודים - פרצו בכמה גטאות מרידות כנגד השלטון הגרמני, שהידועה מביניהם הייתה בגטו ורשה. גם במחנות ההשמדה, שם חיו אסירים שאולצו ליטול חלק במנגנון הרצח, התארגנו ויצאו לפועל מרידות. יהודים לחמו כנגד הגרמנים גם במסגרת התארגנויות פרטיזניות ביערות, לעתים תוך כדי השתתפות בקבוצות התנגדות מקומיות ולעתים במסגרת פרטיזנית עצמאית. בכל צבאות בעלות הברית שלחמו כנגד הנאצים חיילים יהודים נטלו חלק גם בלחימה.

השער כולל מקורות העוסקים בהתארגנויות ובפעולות התנגדות יהודית לשלטון הנאצי, שותפיו ומערכות הדיכוי שלו בגטאות ובמחנות ההשמדה וכן במעורבותם של יהודים בהתארגנויות פרטיזנים. השער עוסק גם בתרומתם של חיילים יהודיים בצבאות בנות הברית.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 44
   
סה"כ 44
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog