השואה

מרכז המידע אודות השואה

המדינה הנאצית והתמוטטות הדמוקרטיה הגרמנית

התנועה הנאצית הייתה רק אחת ממגוון התנועות האנטי דמוקרטיות, שחלקן היו גם אנטישמיות, שפעלו באירופה בכלל ובגרמניה בפרט בין שתי מלחמות העולם. בסופו של דבר הביא המשבר במערכת הפוליטית הגרמנית לקריסת הדמוקרטיה ולעלייתו של המשטר הנאצי.

בעקבות מינויו של היטלר לתפקיד קנצלר גרמניה בינואר 1933 החל תהליך בן כמה חודשים של הפיכת גרמניה ממדינה בעלת משטר דמוקרטי רב מפלגתי למדינה טוטליטרית. המשטר הנאצי לא הסתפק באחיזה במוקדי הכוח הפוליטיים בגרמניה אלא שאף לעצב מחדש את המרקם החברתי בגרמניה ברוח השקפת עולמו, דרך השתלטות על גופים כמו תנועות הנוער, איגודי פועלים ואיגודי נשים. ערוץ פעילות נוסף במאמצי ההשתלטות היה טרור מאורגן שהופעל נגד מתנגדי המשטר ואויביו האידאולוגיים, וששיאו היה בהקמת רשת מחנות ריכוז והפעלתה. אליהם נשלחו מתנגדי המשטר או אלה שנחשבו כאלה.

הנאצים השתמשו באופן אינטנסיבי בתעמולה כדי להשליט את השקפת עולמם. הם השתלטו על מוסדות התרבות וקבעו מחדש את סדר היום של מערכת החינוך. הצלחותיו הכלכליות והמדיניות של המשטר הנאצי בשנותיו הראשונות, כמו גם ההקפדה על שמירת כסות חוקית לפעילויותיו, תרמו ליוקרתו בציבור הגרמני והביאו להרחבת התמיכה בו גם מצדם של מי שלא היו נאצים בהכרתם.

שער הידע כולל מקורות העוסקים בתהליך התמוטטות הדמוקרטיה בגרמניה, עליית הנאצים לשלטון, פעולתם ופני המדינה והחברה הגרמנית תחת שלטונם. השער מחולק לשישה נושאי משנה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

חפצים 18
   
סה"כ 18
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog