השואה

מרכז המידע אודות השואה

תוצאות 21 - 40 מתוך 72

תצלומים אנשי ס'ס משפילים יהודי זקן, לובלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים קבוצה של פרטיזנים פולנים ויהודים ביערות יאנוב, לובלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים ריכוז יהודים בכיכר העיירה לפני גירושם, לובלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים קבוצת ילדים יהודים, לובלין, פולין, לפני המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים רחובות העיר לובלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים תמונה קבוצתית, מראה רחוב וגזיר עיתון, לובלין, פולין, לפני המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים רב ותלמידיו, וגזירי עיתונים על חדרים, לובלין, פולין, לפני המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים תצלום כיתתי, לובלין, פולין, לפני המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים חסידים, לובלין, פולין, לפני המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים ילדים בבית ילדים שנחנך מיד לאחר השחרור, לובלין, פולין, קיץ 1944 מידע נוסף על הפריט
תצלומים ניצולים ממורדי, לובלין, פולין, לאחר השחרור מידע נוסף על הפריט
תצלומים מצבת זיכרון, לובלין, פולין, לאחר המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים חברי הוועד היהודי, עומר ראשון מימין משה זיגלבוים, Poland , Lublin, לאחר המלחמה מידע נוסף על הפריט
תצלומים פנים בית הכנסת הישנה, לובלין, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים גרוש מלובלין למיידאנק, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים גרוש של יהודים מלובלין למיידאנק, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים יהודים מגורשים בדרך לתחנת רכבת, יוני 1942, אולקוש, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים השפלה, "יום רביעי העקוב מדם", 31/7/1940, אולקוש, פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים מבט על רחוב ראשי, לפני המלחמה, לובלין(?), פולין מידע נוסף על הפריט
תצלומים אנשים ברחובות העיר, לפני המלחמה, לובלין, פולין מידע נוסף על הפריט
last page next page 1    2    3    4 previous page first page
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog