השואה

מרכז המידע אודות השואה

מקורות רשמיים

קטגוריה זו כוללת חלק מהתעודות החשובות ביותר בנושא: הנחיות ופקודות, תכתובת רשמית, נאומים, קטעי עיתונות, דוחות וכיוצא בזה. כלומר, כאן תמצאו מגוון מקורות כתובים מתקופת השואה שאינם בגדר תיעוד אישי (יומנים, מכתבים אישיים ועוד). המקורות הרשמיים חושפים את האידאולוגיה והשלטון הנאציים, את אופי מנגנוני הרדיפה והרצח, אך גם את ההתארגנות היהודית.

למרות הניסיון הנאצי לשמור על סודיות באשר ל"פתרון הסופי של השאלה היהודית" ולהשמיד את הראיות בנושא, נשתמרו לא מעט מקורות נאציים רשמיים המתעדים את פשעיהם. כאן תוכלו למשל למצוא נאומים של מנהיגי הנאצים וכן פקודות רצח כמו "פקודת הקומיסרים". לצדם תוכלו למצוא תיעוד יהודי חשוב.

הישרדותם של חלק מהמקורות היהודיים היא כמעט בגדר מקריות והם לא נכתבו מלכתחילה בשביל הדורות הבאים. אך במקורות יהודיים אחרים ניתן בפירוש לראות חלק מפעולות התיעוד וההנצחה של היהודים בתקופת השואה. המקורות היהודיים כוללים בין היתר דוחות רשמיים מהגטאות, לצד מקורות מחתרתיים כמו הכרוז הנודע מגטו וילנה שקרא לנוער היהודי להתגונן ולא "ללכת כצאן לטבח".

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

מקורות רשמיים 219
   
סה"כ 219
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog