השואה

מרכז המידע אודות השואה

קטעי יומנים, ספרי זיכרונות ומכתבים

בתקופת השואה תיעדו יהודים את קורותיהם בלשונם ומנקודת מבטם במכתבים וביומנים. חלק מהמקורות המרגשים הללו נכתב לפני תחילת הרצח השיטתי של יהדות אירופה, אך רבים מהם נכתבו זמן קצר לפני מותם של הכותבים, כשסביבם השתולל הרצח. רבים ממקורות חשובים אלה הם פעולות מודעות של הנצחה ותיעוד מצדם של יהודים, שחששו כי אחרי השלמת הרצח הטוטלי של כל יהדות אירופה לא יישארו עדים שיוכלו לספר על הפשע ועל גודל סבלם. בתקופת השואה שלחו יהודים מכתבים ליקיריהם אף ממצבים בלתי סבירים ביותר - היו ששלחו מכתבים מצונזרים מהמחנות הנאציים, היו שהטמינו מכתבים במחנות ההשמדה בתקווה שיתגלו לאחר השחרור, והיו שהשליכו מכתבים מקרונות הגירוש. יד ושם אסף בארכיונו במשך השנים מכתבי יהודים מתקופת השואה ופרסם בספר אסופה של "מכתבים אחרונים". גם במכתבים אלה בולט רצונם של יהודים לתעד את הפשע ולהנציח את האסון. בחלק מהמקרים ניתן למצוא ביטויים נוגעים ללב של תקווה להינצל, התייחסויות לסיום המיוחל של המלחמה, לשיקום החיים ולאיחוד המשפחה. מרבית מכותבי המכתבים נספו בשואה ולא זכו לראות בסיום המלחמה.

לקטגוריה זו בחרנו לצרף גם ספרי זיכרונות שחיברו ניצולי שואה שראו את הפשע במו עיניהם וחוו את הזוועות על בשרם. הניצולים שלקחו על עצמם לספר, בדיעבד וממרחק הזמן, את שעברו בשנות השואה, העניקו לנו מקור חשוב מאין כמותו המשלים במידת מה את המקורות שכתבו יהודים בזמן השואה. מתוך הכרה בחשיבות מקורות אלו מקיים יד ושם מזה שנים מפעל של הוצאה לאור של ספרי זיכרונות לצד פרסום יומני יהודים מתקופת השואה.

בנושא זה קיימים במערכת המקורות הבאים:

קטעים מיומנים, ספרי זיכרונות ומכתבים 550
   
סה"כ 550
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog