השואה

מרכז המידע אודות השואה

שאלות שמרבים לשאול

מהי השואה?

האם הייתה השואה אירוע חד-פעמי בהיסטוריה?

כמה יהודים נרצחו בשואה? כיצד אנו יודעים זאת? האם ידועים לנו שמותיהם?

כמה יהודים נרצחו בכל מדינה?

מי היו הקרבנות האחרים של הנאצים? במה היה גורלם דומה לגורל היהודים או שונה ממנו?

מתי וכיצד עלו הנאצים לשלטון?

כיצד התייחסו הנאצים ליהודים בשנים הראשונות שלאחר עלייתם לשלטון?

כיצד הגיבו היהודים לרדיפות בגרמניה הנאצית לפני המלחמה?

מדוע לא הגיעו יותר יהודים לארץ-ישראל לפני המלחמה?

לאילו מדינות היגרו יהודי הרייך לפני פרוץ המלחמה? כמה יהודים הגיעו לכל מדינה?

מדוע רצחו הנאצים את היהודים?

מתי וכיצד החליטו הנאצים לרצוח את היהודים שבשליטתם?

כיצד התייחסה החברה הגרמנית לצעדי הנאצים נגד היהודים?

היכן היו הגטאות הגדולים ביותר, כמה יהודים שהו בהם ומתי חוסלו?

אילו תנאים שררו בגטו?

כיצד התמודדו היהודים עם התנאים בגטו?

מה היו היודנראט (המועצות היהודיות)?

מי היו האיינזצגרופן ואיזה תפקיד מילאו ברצח היהודים?

מה היו משאיות הגז? מתי והיכן השתמשו בהם?

מי בנה את תאי הגזים? באיזה סוג של גז השתמשו כדי להרוג יהודים ומי סיפק את הגז?

מה היו מחנות הריכוז? מתי החלו לפעול, ומה הייתה מטרתם?

מה היו מחנות ההשמדה? מתי החלו לפעול ומה הייתה מטרתם?

אילו יחידות גרמניות נטלו חלק ברצח היהודים?

מה היה חלקם של אזרחים לא-גרמנים ברצח יהודים?

איזה תפקיד מילאו הממשלות שהיו תחת כיבוש גרמני ברצח היהודים?

באילו דרכים ניסו הנאצים להסתיר את הזוועות?

מתי נודע לעולם על השואה? כיצד הגיע המידע אל העולם החופשי?

מה עשו יהודי אמריקה כדי לעזור ליהודי אירופה בזמן המלחמה?

מה עשו יהודי ארץ - ישראל כדי לעזור ליהודי אירופה בזמן המלחמה?

מדוע לא הפציצו בעלות הברית את אושוויץ?

באילו דרכים התנגדו היהודים למתקפה הרצחנית של הנאצים?

מי היו במנהיגים היהודים הבולטים בתקופת השואה ומה היו הישגיהם?

מי הם חסידי אומות העולם?

מה היה מצבם של היהודים בגרמניה ובפולין לאחר השחרור? כיצד התחיל השיקום שלהם?

האם הנאצים רדפו את הדת היהודית, והאם פגע הנאציזם בעיקר ביהודים דתיים?

האם רבנים ברחו מקהילותיהם בתקופת השואה, וכיצד התנהגה המנהיגות הדתית ככלל?

כיצד שמרו היהודים על קיום מצוות בתקופת השואה?

האם השואה ערערה את אמונתם הדתית של היהודים?
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog