השואה

מרכז המידע אודות השואה

מהו "מרכז המידע אודות השואה"?

"מרכז המידע אודות השואה" יסייע לכם להעמיק ולבסס את ידיעותיכם בנושא השואה. במרכז אוסף מקורות גדול הלקוח מארכיון יד ושם. האוסף מכיל סוגים שונים של תיעוד מקורי מתקופת השואה: מכתבים ויומנים שכתבו יהודים בתקופת השואה; עדויות רבות של ניצולי שואה אשר נגבו ביד ושם שנים רבות אחר כך; מובאות מספרי זיכרונות שנכתבו בדיעבד וממרחק הזמן. לצד מקורות כתובים אלה, תמצאו מאות תצלומים בנושא, חפצים אותנטיים מתקופת השואה, יצירות אמנות מאוסף יד ושם וכן יצירות מאוסף האמנות של יד ושם וחפצים אותנטיים. את אוסף המקורות הראשוניים הזה, מגבה מרכז המידע במובאות מהמחקר ובמאות ערכי לקסיקון.

בחזית מרכז המידע מובלטים שלוש עשרה סוגיות יסוד בנושא השואה הנקראות כאן "שערי ידע". בכניסה ל"שער ידע" תוכלו לעיין במבוא המגדיר את הסוגיה הנבחרת. שם תמצאו הפניה למקורות שונים בנושא זה. בנקודה זו תוכלו לצמצם את החיפוש על־ידי בחירה באחד מנושאי המשנה המרכיבים את אותו "שער ידע". גם בבחירת נושא משנה מוצע לכם מבוא סיכומי והפניה לפריטים הרלוונטיים. אל המקורות במרכז המידע תוכלו להגיע גם על־ידי בחירה בסוגי מקור (למשל תצלומים) או באמצעות 130 מילות מפתח. בכל שלב תוכלו להצליב בין שלוש שיטות החיפוש הללו. בנוסף מציע לכם "מרכז המידע אודות השואה" גם שלושה כלי עזר: אוסף של תשובות לשאלות נפוצות בנושא השואה (FAQs), ציר זמן מפורט, ולקסיקון בנושא השואה המכיל מאות פריטים בסדר אלף בית.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog