קרדיטים

העדויות שהתערוכה "צעדת המוות אל וולארי" מתבססת עליהן לקוחות מארכיון יד ושם ומן האוסף של USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History

ארכיון יד ושם

לאה הוליץ (פרנק)
חנה קוטליצקי (קלר)
סוזי רפול (טאובנר)
ולריה יוהס (וייס)
שרה לברון (פוזמנטיר)

USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education

לילי זילביגר (הרבר)
גרדה קליין (וייסמן)
פאולין קליינברג (פריזר)
מרי רובינסון (רייכמן)
הרטה גולדמן (טיברגר)
ברוניה לנדאו (בראט)
חנה קוטליצקי (אנני קלר)
אליזבט בראון (קליין)
פרנסס הננברג (רייפר)
רבקה דגני (סוחצקה)
אוה אברמס (וצר)
נלי בלמנר (אבה)
הרטה זאוברמן (מונק)
הלן פינדר (שטורמוינד)
לובה דז'לובסקי (פדרמן)
הארי מוגן
קורט קליין
דיויד אולדס

«חזרה לתערוכה

Back to Top