|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem ירושלים דליטא: סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

ירושלים דליטא

סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

הקדמה

וילנה, סבתי הגדולה, עיר ואם בישראל,
ירושלים של גלות, נחמת עם-קדם בצפון! -
זה שביסך הטלוא, כגג בית-הכנסת הישן,
נעלה בעיני ניניך מכובעי מגדלים מוזהבים;

זלמן שניאור, וילנה

ערב השואה היתה הקהילה היהודית בווילנה מרכז רוחני של יהדות מזרח אירופה – מרכז של השכלה וחיים פוליטיים יהודיים, של יצירה יהודית והווי חיים יהודי עממי, קהילה שתססו בה חיי דת ותרבות, תנועות ומפלגות, מוסדות חינוך, ספריות ותיאטראות, קהילה של גאונים ורבנים, אנשי רוח, משוררים, סופרים, ציירים, בעלי מלאכה ומחנכים. בעולם היהודי נודעה כ"ירושלים דליטא" – מרכז רוחני יהודי ראשון במעלה.

ב-22 ביוני 1941 פלשו הגרמנים לשטחי ברית המועצות וב-24 ביוני נכנסו לווילנה. בווילנה חיו אז כ-60,000 יהודים שהיוו כ-30 אחוזים מתושבי העיר.

קהילת וילנה שפרחה במשך מאות שנים נחרבה במלחמת העולם השנייה.

בתערוכה זו מוצגים פרקים מקורותיה.

 

אנו מודים לד"ר יצחק ארד על עזרתו בהכנת התערוכה.

לקריאה נוספת:

ארד יצחק, וילנה היהודית במאבק ובכליון, יד ושם, ירושלים 1976.

ארד יצחק, בצל הדגל האדום, משרד הבטחון, יד ושם, 2008.

לוין דב, לוחמים ועומדים על נפשם: מלחמת יהודי ליטא בנאצים 1941-1945, יד ושם, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1974.

ספקטור שמואל, פנקס הקהילות: פולין, כרך שמיני - מחוזות וילנה, ביאליסטוק ונובוגרודק, יד ושם, ירושלים 2005, ע' 30-92. 

עינת אהרון, החיים הפנימיים בגטו וילנה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, תל אביב 2006.

פורת דינה, מעבר לגשמי – פרשת חייו של אבא קובנר, עם עובד, יד ושם, תל אביב 2000.

קלויזנר ישראל, וילנה - ירושלים דליטא, 1983 (שלושה כרכים), בית לוחמי הגטאות 1983.

ראן לייזר, ירושלים דליטא – מאויר ומתועד (2 כרכים), וילנה 1974.

רודניצקי ישראל (עורך), מאסף וילנה –ווילנער זאמלבוך, תל אביב 1974.

התערוכה הוקמה בתמיכתו הנדיבה של מר נחמיה בורגין לזכר הוריו היקרים והאהובים ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין ז"ל, ויחיאל בורגין ז"ל.