|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem ירושלים דליטא: סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

וילנה בתקופת השואה

חיי היום יום בגטו וילנה

חיי הדת

קבוצה של יהודים שנרצחו בווילנהקבוצה של יהודים שנרצחו בווילנה
מודעה המזמינה את הציבור בגטו להרצאה ביום ראשון, 5 ביולי [1942]  בקלויז [בית הכנסת] של הקצבים בנושא "הצדוקים" – הרצאה שביעית בסדרת הרצאות על ההיסטוריה היהודית מפי אליעזר גולדברגמודעה המזמינה את הציבור בגטו להרצאה ביום ראשון, 5 ביולי [1942] בקלויז [בית הכנסת] של הקצבים בנושא "הצדוקים" – הרצאה שביעית בסדרת הרצאות על ההיסטוריה היהודית מפי אליעזר גולדברג

עד אקצית קובנה באפריל 1943 לא היו נוהגים לאמר קדיש בגטו אחר האנשים שהוצאו לפונאר, שהרי לא היה ידוע מה עלתה להם שם... אולם היו אנשים שטענו כי פירושה של פונאר ידוע הוא; הלא היו אומרים על דעת עצמם קדיש אחר בני-משפחתם שהוצאו לשם.

מרק דבורז'צקי, ירושלים דליטא במרי ובשואה, ע' 280

רוב רבני וילנה נרצחו באקציות. בגטו התקשה היהודי המאמין לקיים אורח חיים דתי. אנשים נאלצו לעבוד למען הגרמנים בשבתות ובחגים. בגטו היו שלושה בתי כנסת וכשבעים ספרי תורה, רובם בבתי המדרש. מחוץ לגטו הוטמנו "עטרות" וגם ספרי תורה מבתי כנסת שנחרבו. יהודי שהיה מוצא ספר קודש היה מביאו לאחד מבתי המדרש, ואלה התמלאו ספרים.

לאחר האקציה במחוסרי התעודות הצהובות [שיינים] נתכנסו החוגים הדתיים למועצה ואחרי כן יצאו הרבנים מנדל זלמנוביץ', ר' דב-בער פילובסקי, יצחק קורניס, וגוסטמאן במשלוח אל יעקב גנס הקומנדאנט של הגטו. הם אמרו לו כי לפי דין-ישראל אפשר להסגיר יהודי לרשות, אם היא דורשת אותו בפירוש, בציינו את האיש ואם הוא אשם בעבירות אישיות. אבל אסור להסגיר יהודי, אם הרשות דורשת יהודי סתם... הרבנים העירו לגנס כי אין הוא רשאי לברור יהודים ולמסרם לידי הגרמנים, כדרישתם. גנס הצטדק כי על-ידי השתתפותו במיון ובהסגרת מספר מועט של יהודים הוא מציל את כל השאר ממוות.

מרק דבורז'צקי, ירושלים דליטא במרי ובשואה, ע' 283-282

בבית הכנסת התקיימו בית ספר יסודי דתי וישיבה. לקראת חג הפסח נאפו מצות. בחג הסוכות הוקמו סוכות אחדות ובשמחת תורה נערכו הקפות. ביודנראט לא היתה מחלקה או תמיכה כספית בנושאי דת אך "הוועד הציבורי לעזרה סוציאלית" העניק תמיכה כספית לבית הספר הדתי.

בימי האקציות היו בגטו אנשים שאמונתם הדתית התרופפה, לצד אנשים שלא הרפתה מהם ההתלהבות הדתית והאמונה בגאולה שתבוא אחרי הזוועות.

התערוכה הוקמה בתמיכתו הנדיבה של מר נחמיה בורגין לזכר הוריו היקרים והאהובים ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין ז"ל, ויחיאל בורגין ז"ל.