|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem ירושלים דליטא: סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

יהודי וילנה בין שתי מלחמות העולם

מפלגות, תנועות וארגונים

ציונות

זאב ז'בוטינסקי בביקור בווילנה 1936זאב ז'בוטינסקי בביקור בווילנה 1936
רחוב בווילנה לפני המלחמה. מימין - חיים קרמיש, המזכיר הכללי של תנועת "עקיבא" בפולין. קרמיש נספה בגטו וילנהרחוב בווילנה לפני המלחמה. מימין - חיים קרמיש, המזכיר הכללי של תנועת "עקיבא" בפולין. קרמיש נספה בגטו וילנה
חברי קיבוץ ההכשרה של תנועת "החלוץ" בווילנה בעבודה בבית חרושת לעץ לבוד ("דיקטה"). קיבוץ ההכשרה בווילנה השתייך לגוש "שחריה"חברי קיבוץ ההכשרה של תנועת "החלוץ" בווילנה בעבודה בבית חרושת לעץ לבוד ("דיקטה"). קיבוץ ההכשרה בווילנה השתייך לגוש "שחריה"
חברי קיבוץ ההכשרה של תנועת "החלוץ" בווילנהחברי קיבוץ ההכשרה של תנועת "החלוץ" בווילנה
יום כביסה בקיבוץ ההכשרה "שחריה" של תנועת "החלוץ" בווילנה. שמה של אחת הבנות - לאה. צולם ב-13 במאי 1936יום כביסה בקיבוץ ההכשרה "שחריה" של תנועת "החלוץ" בווילנה. שמה של אחת הבנות - לאה. צולם ב-13 במאי 1936

ההסתדרות הציונית בווילנה הוציאה לאור עיתון ציוני, פרסמה חוברות הסברה והחזיקה קרנות ציוניות בעיר. בשנת 1921 הוקם בעיר משרד ארץ ישראלי לטיפול בעלייה והשתתפו בו כל הזרמים הציוניים. מעת לעת יצאו לאור עיתונות ציונית ופרסומים ציוניים. ההסתדרות בווילנה פרסמה קול קורא לרגל אישור המנדט על ארץ ישראל בידי חבר הלאומים וכן קראה לאספות מחאה בעת מאורעות תרפ"ט ומחתה נגד נסיונות הממשלה הבריטית להגביל את העליה. בשנת 1927, במלאות עשור להצהרת בלפור, נערכה בעיר תהלוכה בת שני קילומטרים בה צעדו חברי המפלגות ותנועות הנוער הציוניות, תלמידי הגימנסיות העבריות ותלמידי הסמינריון למורים. בשנת 1932 התכנסה בווילנה ועידה ציונית אזורית שבה נכחו גם נציגים מוורשה, בהם יצחק גרינבוים. ב-1933 ביקר בעיר דוד בן גוריון. מאות חברים קיבלו את פניו.

הציונים בווילנה הגיבו על ארועים כגון פתיחת נמל תל אביב ב-1938, נפילתו של אריה לוסקי, יליד וילנה, בחניתה באותה שנה וכן הספר הלבן במאי 1939, אז התאספו לאספת מחאה בבית הכנסת הגדול. הציונים גינו את החלטת הבונד לא להצטרף לשביתה הכללית ואגודת ישראל ערכה תפילה בקלויז החדש. הרב יוסף שוב נאם נגד "הספר הלבן", נאמרו פרקי תהלים והחזן העלה את זכר הנופלים בארץ ישראל.

בשנת 1934 הוקם בווילנה סניף של הברית העולמית של הציונים הכלליים וב-1935 התקיימה בעיר ועידה אזורית של ארגון זה. ההסתדרות הציונית בפולין יסדה בווילנה בית ספר חקלאי להכשרת חלוצים.

"הליגה למען ארץ ישראל העובדת" שהוקמה במחצית שנות ה-20 איחדה את פעילותן של המפלגות ותנועות הנוער הציוניות הסוציאליסטיות בעיר.

מרכז "המזרח"י" (קיצור של "מרכז רוחני") בווילנה הוקם ב-1919. ב-1920 נוסדה הסתדרות "צעירי מזרחי" שהקימה את "החלוץ המזרחי". המרכז הוציא שבועון, קיים ועידה וארועים וקבע את יום שמחת תורה כיום תרומות לקרן "החלוץ המזרחי". הרבנים פעילי המרכז ייסדו אגודת נוער לאומי-דתי בשם "ישורון" ללימוד תורה והשתלמות ברוח "המזרחי" ובנאומיהם הפיצו ידע על המרכז. "החלוץ המזרחי" הוציא כתבי עת וקיים פעולות הכשרה ולימוד עברית, ידיעת ארץ ישראל והוצאת צעירים לעבודה חקלאית. ב-1922 היו בהסתדרות "המזרחי" כאלף חברים. בשנה זו עלו לארץ ישראל קבוצות של צעירי המזרחי ואחת מהן ייסדה את קבוצת "ריינס" ליד פתח תקוה.

ב-1927 הגיע הרב י' ל' פישמן-מימון מארץ ישראל לוועידה אזורית של "המזרחי" בווילנה.

בעיר פעלה ויצ"ו, הסתדרות הנשים הציוניות, במגביות, קורסים והכשרות.

ב-1925 ביקר בווילנה מנחם אוסישקין, יו"ר הקרן הקיימת לישראל, והוחלט להקים בעיר לשכה של הקק"ל. הלשכה פעלה לרכישת קרקעות בארץ ישראל על ידי גיוס כספים, נתנה הרצאות ויזמה נטיעת יער בארץ ישראל. ב-1922 החלו אסיפות והתרמות של "קרן היסוד" בווילנה. ב-1923 ביקר בעיר נחום סוקולוב, יו"ר ההנהלה הציונית ולימים נשיא ההסתדרות הציונית העולמית. הציונים בעיר תמכו בפעילותה של הקרן הציונית "קרן תל-חי".

מפלגת "פועלי ציון" התחרתה על לבו של ציבור הפועלים היהודי מול ה"בונד". המפלגה ניהלה בית ספר ערב למבוגרים. מפלגה זו קיימה מצעד ב-1 במאי והבונד בעיר קיים מצעד נפרד.

בווילנה הוקם בשנת 1934 סניף של "מפלגת המדינה העברית", ובשנת 1935 ביקר בעיר מאיר גרוסמן, ראש המפלגה.

הרביזיוניסטים

בשנת 1925 נוסדה בעיר הסתדרות בית"ר, "ברית טרומפלדור". בשנת 1930 מנה הארגון 400 חברים. הארגון ערך כל שנה נשף ובו הופעות ספורט ותרגילי צופים. לארגון היתה תזמורת כלי נשיפה.

בין השנים 1930 ו-1939 ביקר זאב ז'בוטינסקי בווילנה שבע פעמים ושהה עם חברי תנועות הנוער הרביזיוניסטיות. אחת מהרצאותיו נשאה את הכותרת: "ארץ ישראל בעוד עשרים שנה." בשנת 1936 ביקר בעיר גם מנחם בגין. מפקדי גליל וילנה של בית"ר היו ישראל אפשטיין וישראל שייב (אלדד).

ב-1931 וב-1932 התקיימו בווילנה ועידות של הציונים הרביזיוניסטים (הצה"ר). ב-1936 וב-1937 הוציאו חברי בית"ר בעיר ירחון בשם "מנורה" שנכתב בעברית, ביידיש ומעט בפולנית. "ההסתדרות הציונית החדשה" (הצ"ח – הרביזיוניסטים) בווילנה היתה מאורגנת בקבוצות "חרמון", ברית נשים לאומיות", חוג "מנורה", ברית הצה"ר, "קדימה" – אגודת הסטודנטים הציונית שהפכה לרוויזיוניסטית – וכן איגודי הסטודנטים הרביזיוניסטים "ירדניה", "ביתריה" ו"מאקס נורדאו".

התערוכה הוקמה בתמיכתו הנדיבה של מר נחמיה בורגין לזכר הוריו היקרים והאהובים ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין ז"ל, ויחיאל בורגין ז"ל.