|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem ירושלים דליטא: סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

יהודי וילנה בין שתי מלחמות העולם

רפואה

בית החולים היהודי בווילנה "משמרת חולים" לפני מלחמת העולם השנייהבית החולים היהודי בווילנה "משמרת חולים" לפני מלחמת העולם השנייה

ממחצית המאה ה-19 פעל בווילנה בית חולים יהודי, הגדול מבין שלושת בתי החולים בעיר. בסוף המאה ה-19 קמה לצדו "משמרת חולים" – אגודה לעזרה רפואית לחברים ובעיקר לחולים עניים. שני המוסדות פעלו גם בתקופת השלטון הפולני ו"משמרת חולים" אף הקים מרפאת שיניים לחולים עניים. בשנת 1925 החלה העירייה לתמוך במוסד, שעד אז פעל מכספי ההכנסות מהשחיטה הכשרה (ה"קורובקה").

אגודת אוז"ה, למען בריאות היהודים, שבפולין היה שמה טא"ז (Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej - TOZ ), הרחיבה את פעילותה בווילנה בתקופת השלטון הפולני. היא פעלה לטיפוח ההיגיינה בבתי ספר וסייעה בטיפול בתינוקות ובילדים. היא החזיקה מרפאה לילדי בתי הספר וכן מעבדת רנטגן ומרפאת שיניים, שלחה ילדים לקייטנות הבראה, ארגנה מגרשי משחקים בעיר ואף ייסדה בית מרפא לחולי ריאות, לשכת ייעוץ לחולים, מרפאת "טיפת חלב" לייעוץ לנשים הרות, בית תינוקות ובית ספר לאחיות. כתב העת של האגודה "פאלקס געזונט" (בריאות העם) נפוץ ב-4,000 עותקים בכל פולין ואף מחוץ לה. בקייטנות האגודה השתתפו כאלף ילדים מדי קיץ. האגודה נתמכה על ידי דמי חבר, ארגון טא"ז הארצי  וכן ועד הקהילה.

בית החולים ליולדות ולילדים הוחזק על ידי ועד הקהילה. בתחילה קיבל בית החולים תמיכה מהג'וינט, אך עם היפסק התמיכה היה הכרח לקבל תשלומים מהחולים ומהיולדות. רוב החולים העניים קיבלו שירות חינם, והעירייה שילמה את דמי הטיפול בהם.

התערוכה הוקמה בתמיכתו הנדיבה של מר נחמיה בורגין לזכר הוריו היקרים והאהובים ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין ז"ל, ויחיאל בורגין ז"ל.