|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem ירושלים דליטא: סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

יהודי וילנה בין שתי מלחמות העולם

מוסדות חינוך

אגודות חינוכיות-יהודיות לא ציוניות בווילנה

ב-1927 נוסד בווילנה ארגון צופים יידישאים בשם "בין". מטרתו היתה "פיתוח אישיותו של הצעיר היהודי וקרובו לאידיאל של עם יהודי עובד ולתרבות יידיש החילונית". לאחר שנה היו בתנועה למעלה ממאה חברים, והיא הקימה סניפים בשוויינצ'יאני ובשדליץ. לאחר שלוש שנים היו בתנועה 300 חברים, והיא עסקה בשדאות, טיולים, ספורט, מחנות קיץ וחורף ואף הכשרות חקלאיות בהן עבדו החברים וחלקם אף התפרנסו מהן. ה"בין" החל לחנך לסוציאליזם ולתמוך בהתיישבות יהודית בבירוביג'אן. בראשית שנות השלושים התפלג ה"בין" בין קומוניסטים וטריטוריאליסטים. עד 1936 היו ל"בין" סניפים ב-18 עיירות סביב וילנה.

האגודה היהודית לידיעת הארץ נוסדה בווילנה בשנת 1930. האגודה קיימה טיולים לאתרים ומוסדות היסטוריים בווילנה ובסביבתה, ערכה הרצאות, אספה חומר, ארגנה חוגים לידיעת הארץ ופתחה תערוכות. בתערוכת "וילנה בספרות ובציור" שנפתחה ב-1935 ביקרו רבים, גם לא יהודים, וקנו תמונות. יושב ראש האגודה, זלמן שיק, הוציא בשנת 1939 את הכרך הראשון בסדרת מדריכי הטיולים "1000 יאר וילנה", לשימוש המטיילים בעיר. כרך שני כבר לא הספיק להוציא.

בווילנה פעלה גם אגודת שוחרי האספרנטו, "Universo ". האגודה פיתחה את לימודי השפה בעיר ואף העלתה את ההצגה "הדיבוק" של ש. אנ-סקי בשפת האספרנטו.

התערוכה הוקמה בתמיכתו הנדיבה של מר נחמיה בורגין לזכר הוריו היקרים והאהובים ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין ז"ל, ויחיאל בורגין ז"ל.