|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem ירושלים דליטא: סיפורה של הקהילה היהודית בווילנה

יהודי וילנה בין שתי מלחמות העולם

מפלגות, תנועות וארגונים

הבונד

צירי הכנס הראשון של "צוקונפט"- תנועת הנוער של הבונד, פולין, 1919צירי הכנס הראשון של "צוקונפט"- תנועת הנוער של הבונד, פולין, 1919
עמודי השער של עיתון הבונד, פולין לפני המלחמהעמודי השער של עיתון הבונד, פולין לפני המלחמה

לבונד, המפלגה הסוציאליסטית האנטי-ציונית, היתה השפעה רבה באגודות המקצועיות השונות בווילנה. חברי הבונד היו פעילים במוסדות החינוך והתרבות היידישאים בעיר וכן במועצת העירייה - נגד הדת, נגד הציונות ובעד היידישיזם. הבונד קיים מועדון הרצאות וסייע בפעילות ועד העזרה היהודי "יעקאפא", רשת החינוך היידישיסטית צב"ק ורשת ההכשרה המקצועית אור"ט. השלטונות פיזרו חגיגות ותהלוכות של הבונד או שמנעו את קיומן.

הבונד הפגין עם המפלגה הסוציאליסטית הפולנית (פפ"ס) בתהלוכות 1 במאי. בשנת 1937 השתתפו בצעדה אלפי מפגינים, בהם חברי ארגון הנוער הבונדאי "צוקונפט", סטודנטים בונדאים, חברות ארגון הנשים הבונדאי א"פ והאגודות המקצועיות הקשורות לבונד. מחלונו של מעון המפלגה הושמעו נאומים, להם הקשיבו מאות אנשים שנאספו ברחוב הסמוך. בשנים 1938 ו-1939 אסרו השלטונות על קיום הפגנות ב-1 במאי. כתבי עת ועלונים של הבונד הוחרמו על ידי השלטונות, ומדי פעם נאסרו מפרסמיהם.

הבונד קיים בעיר סניף של ארגון נשים עובדות, את ארגון הנוער "צוקונפט", ארגון הילדים "סקיף" ואגודת הספורט "מורגענשטערן" (כוכב השחר) ותמך בחוג ללימוד בעיות חברתיות בעיר. הוא הפעיל חוג דרמטי, תזמורת מנדולינות וקבוצות כדורגל, וכן פתח אולם קריאה. ארגון הנשים העובדות של הבונד הקים מעונות יום לילדי עניים, כך שעשרות אמהות עניות יכלו לצאת לעבודה.

הבונד קיים בעיר אסיפות עם לרגל ארועים מיוחדים והיה פעיל בארגון שביתות כלליות. בבחירות לעירייה בשנת 1939 הגיע לשיא כוחו בקרב הציבור היהודי בעיר – מתוך 17 הנציגים היהודים במועצת העיר 10 היו נציגי הבונד.

התערוכה הוקמה בתמיכתו הנדיבה של מר נחמיה בורגין לזכר הוריו היקרים והאהובים ניצולי השואה זלטה (זהבה) בורגין ז"ל, ויחיאל בורגין ז"ל.