|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
ספטמבר
ילדים קוטפים ירקות באחד השטחים הציבוריים בגטו קובנה, ספטמבר 1943


ספטמבר 1943

ילדים קוטפים ירקות באחד השטחים הציבוריים בגטו קובנה

אחת הבעיות הקשות ביותר בגטו קובנה הייתה הרעב. כמויות המזון שהרשו הרשויות הגרמניות להכניס לגטו היו מוגבלות, ועל כן נאבקו הרשויות היהודיות ללא הרף על מנת למצוא שיטות להקל על הרעב בגטו. בתחילת 1942 חייבו רשויות הגטו היהודיות את כל תושבי הגטו לעבד כל שדה פתוח שנמצא ליד בתיהם, וזאת על מנת לגדל ירקות. עם הצלחת התכנית החקלאית, החלה בעיה חדשה: בגלל רעבונם החלו תושבים רבים לקטוף את הירקות לפני שאלה הבשילו. על מנת לטפל בבעיה זו נוסדה קבוצת צעירים שנקראה "אש"ל" (ארגון לשמירה על הגנים), אשר חבריה פיקחו על הקטיף ווידאו שהיבול מחולק באופן שווה.

ארכיון התצלומים של יד ושם 7003/120