|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
ספטמבר
קבוצת יהודים במחנה הכשרה בגרוס ברזן, גרמניה, ספטמבר 1941

ספטמבר 1941

קבוצת יהודים במחנה הכשרה בגרוס ברזן, גרמניה

בגרמניה הנאצית פעלו חוות שנועדו להכשיר נוער יהודי במקצועות כפיים, מתוך אידיאולוגיה שהביעה התנגדות לבורגנות ושאיפה לחזרה לעבודת כפיים. כ-2,000 בוגרים סיימו מדי שנה את הכשרתם בנקודות ההכשרה המקצועית של תנועת "החלוץ", בעיקר בענפי החקלאות, המלאכה ומשק הבית. אחד המניעים לפעולתן של החוות היה מתן מענה לתעמולה הנאצית, על פיה היו היהודים נצלנים וטפילים, וכי אינם מסוגלים לעבודה יצרנית, מתוך תקווה שכך יצליחו היהודים להחזיר את אמונם של הגרמנים ואת שוויון הזכויות שנשלל מהם.

עד ליל הבדולח ממש סברו חלק מיהודי גרמניה כי שינוי במבנה המקצועי של היהודים עשוי להביא לשיפור ביחסה של הסביבה.

באפריל 1936 הותר ליהודים לחכור את חוות גרוס ברזן (Gross Breesen) שממזרח לברלין, לצורך הכשרה חקלאית של בני נוער יהודים והכנתם להגירה, בעיקר לארצות אירופאיות אחרות ולאמריקה הדרומית. בתוך שבועות ספורים כבר היו בחווה כ-120 בני נוער. החיים בחווה זו התנהלו כבחוות ההכשרה של "החלוץ": עבודה מפרכת במשק החקלאי ובסדנאות, רמת חיים צנועה, פעילות תרבותית ככל שהספיקו הזמן והכוחות, וכן חינוך חברתי.

תמונה זו צולמה בספטמבר 1941 בחוות גרוס ברזן. שמות המצולמים בתמונה, בלא שידוע סדר הופעתם:
Kurt Unger, Blum Pick, Helmuth Meyer, Frank, Dodo Cohen, Guenter Marcus, Herbert Muenzer, Wolff, Brumsack, Werner.

חלק מבוגרי המחזורים הראשונים, שהיגרו לאחר תום הכשרתם, הצליחו להינצל מגורלם של יהודי אירופה בשואה.

ארכיון התצלומים של יד ושם FA264/8