|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
ספטמבר
שוטרים ואנשי אס-אס מתעללים ביהודי עטוף טלית בקוז'ניץ, פולין, 1939

ספטמבר 1939

שוטרים ואנשי אס-אס מתעללים ביהודי עטוף טלית בקוז'ניץ, פולין

בתצלום נראים שוטרים ואנשי אס-אס המתעללים ביהודי עטוף טלית בקוז'ניץ, פולין, בספטמבר 1939.

מיד עם כיבוש העיר, ב-9 בספטמבר 1939, תפסו הגרמנים יהודים ברחובות והתעללו בהם. יום לאחר מכן לקחו כבני ערובה שניים מעשירי הקהילה ודרשו עבור שחרורם סכום של חמישים אלף זלוטי. באוקטובר הוצת בית הכנסת בעיר. יהודים שניסו להציל את ספרי הקודש נורו ברחוב.

זמן קצר לאחר שכבשו את העיר הקימו הגרמנים יודנראט וגייסו את הגברים היהודיים בגילאים 15-60 לעבודת כפיה. ב-2 בספטמבר 1942 גורשו 8,000 יהודים מקוז'ניץ למחנה ההשמדה טרבלינקה.

ארכיון התצלומים של יד ושם 1869/610