|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוקטובר
גילויו של אחד המקומות בהן הוחבאו חומרי הארכיון של גטו לודז', אוקטובר 1946

אוקטובר 1946

גילויו של אחד המקומות בהן הוחבאו חומרי הארכיון של גטו לודז', ברחוב לובומיירסקה 13, משכנה הקודם של מחלקת הכבאים של הגטו

ארכיון גטו לודז' נוסד ב-17 בנובמבר 1940, בפקודת יו"ר היודנרט (מועצת היהודים) בגטו, מרדכי חיים רומקובסקי. משימתו המקורית הייתה שימור חומר ארכיוני של הקהילה היהודית מהתקופה שלפני המלחמה ושל המוסדות הקהילתיים שיוסדו בגטו. בארכיונים החל להיאסף מידע על תולדות גטו לודז'. העקרון המנחה במשימה זו, לדברי מנהל הארכיון, הנריק נפתלין, היה "יצירת בסיס לחוקרי העתיד למחקר החברה היהודית באחת משעות המבחן הקשות ביותר שלה." בנוסף לניהול ראיונות, איסוף חומר וכתיבת מונוגרפיות היסטוריות, הפיקו הארכיונים את "הכרוניקה של גטו לודז'", בה תועדו באורח סדיר, במשך למעלה משלוש שנים, חיי הגטו וארועים בו. הכרוניקה כוללת כ-1,000 כרכים, אשר הוחבאו במקומות שונים, יחד עם חומרים אחרים שנאספו בארכיון, לפי חיסול הגטו ב-1944.

נחמן זונאבנד, תושב לודז' שהצליח להימלט מהגטו ונשאר בעיר עד שחרור העיר בינואר 1945, הצליח להוציא מהגטו חלק גדול של הארכיון, כולל הכרוניקה. חלק נוסף של חומרי ארכיון התגלה באוקטובר 1946 ברחוב לובומיירסקה 13, במבנה בו שכנה לפני כן מחלקת הכבאים של הגטו. מאגר שלישי של חומרי ארכיון הוסתר בבית הקברות היהודי, אך לבסוף התגלה על ידי הגרמנים והושמד.

ארכיון התצלומים של יד ושם 7732/11