|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוקטובר
גירוש יהודים מגטו קובנה למחנות עבודה באסטוניה, אוקטובר 1943

אוקטובר 1943

גירוש יהודים מגטו קובנה למחנות עבודה באסטוניה

ב-26/10/1943 גורשו יותר מ-2,700 יהודים מגטו קובנה למחנות עבודה באסטוניה. כמעט אף אחד מהמגורשים למחנות באסטוניה לא שרד. ילדים וזקנים הופרדו מייד ונשלחו לתאי הגזים באושוויץ. גירוש זה סימן את התחלת חיסולו של גטו קובנה.

ב-1939 חיו בקובנה 40,000 יהודים, רובם נרצחו בפוגרומים ובאקציות שבוצעו על ידי הגרמנים ומשתפי הפעולה, וכן במחנות אליהם גורשו. מעט יהודים הצליחו להתחבא או לברוח ליערות ולהצטרף לפרטיזנים.

בתצלום נראים יהודים וחפציהם על משאית, מגורשים למחנות באסטוניה.

ארכיון התצלומים של יד ושם 7003/108