|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוקטובר
גירוש יהודים מפלונסק, פולין, לאושוויץ-בירקנאו, אוקטובר 1942אוקטובר 1942

גירוש יהודים מפלונסק, פולין, לאושוויץ-בירקנאו

בפלונסק, הנמצאת במחוז ורשה, חיו 4,913 יהודים בשנת 1931. הצבא הגרמני הפולש כבש את העיר ב-5 בספטמבר 1939, והחל בגיוס לעבודות כפייה ובהחרמת רכוש. פלונסק הייתה יעד לפליטים רבים מאזורים אחרים של פולין, ושיעור היהודים בפלונסק כמעט הוכפל. ביולי 1940 הקימו הגרמנים יודנרט (מועצת יהודים) בעיר, ובמאי 1941 הוקם גטו. מיד עם הקמת הגטו פרצה מגיפת טיפוס, ורק באפריל 1942 נבלמה המגיפה, אם כי לא שככה. ב-28 באוקטובר 1942 גורשו 2,000 יהודים קשישים וחולים מפלונסק לאושוויץ. במהלך שישה השבועות שלאחר מכן עזבו את פלונסק לאושוויץ שלושה משלוחים נוספים, בכל אחד מהם 2,000 יהודים.

ארכיון התצלומים של יד ושם 7309/2