|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
אוקטובר
תפילה ביום כיפור, קרקוב, פולין, אוקטובר 1940


אוקטובר 1940

תפילה ביום כיפור, קרקוב, פולין

ערב פרוץ מלחמת העולם השניה היו בקרקוב כ-60,000 יהודים, שהיוו כרבע מכלל אוכלוסיית העיר. עם כיבוש קרקוב על ידי הצבא הגרמני, בספטמבר 1939, החל בעיר גל רדיפות יהודים. לאחר כחודש הכריזו שלטונות הכיבוש כי קרקוב תהפוך לבירת אזור הממשל הכללי בפולין (ה"גנרל-גוברנמן"), וההתעללויות ביהודים גברו.

בדצמבר 1939 פרעו הגרמנים בשכונות היהודיות בקרקוב, והחרימו רכוש רב מהיהודים. במאי 1940 נאסר על היהודים להופיע בשדרות ובכיכרות המרכזיות של העיר, ובאותו חודש אף החל גירושם לעיירות הסביבה. לאחר חודשיים נאסרו שני ראשי היודנרט (מועצת היהודים) על ידי הגרמנים.

היהודים המופיעים כאן צולמו באוקטובר 1940, בעת תפילת יום כיפור תש"א, בעוד גירוש היהודים מקרקוב לעיירות הסביבה נמשך. עד מארס 1941 כבר גורשו למעלה משני-שלישים מיהודי קרקוב. בחודש זה הוקם גטו בעיר, בו רוכזו יהודי העיר וכן יהודים מסביבותיה בצפיפות רבה - וממנו שולחו להשמדה, עד לחיסול הגטו שנתיים לאחר מכן, במארס 1943.

ארכיון התצלומים של יד ושם 1663/19