|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
נובמבר
חשיפת קבר אחים של יהודים ליד איוויה, פולין, נובמבר 1945נובמבר 1945

חשיפת קבר אחים של יהודים ליד איוויה, פולין, נובמבר 1945

ערב השואה חיו בעיירה איוויה שבפולין (כיום בשטח בלרוס), בין וילנה ומינסק, כ-3,000 יהודים, רובם סוחרים, בעלי מלאכה ובעלי בתי חרושת. באיוויה פעלו מפלגות ותנועות נוער יהודיות, מוסדות דת ומוסדות חינוך יהודיים, ובהם בית הספר "תרבות" ובית ספר יידישאי.

איוויה נפלה בידי הגרמנים כשבוע לאחר פלישת הגרמנים לברית המועצות ביוני 1941. באוגוסט גרשו הגרמנים 224 יהודים ממשכילי איוויה, ובהם רבנים ומורים, ליער סמוך לאיוויה וירו בהם בסיוע ליטאים.

בעיירה הוקם גטו אליו גורשו עד אפריל 1942 מאות יהודים מיישובים בסביבה. ב-12 במאי 1942 רוכזו אלפי יהודים מהגטו בכיכר השוק ולאחר סלקציה הובלו רובם – כ-2,300 איש ובהם נשים ותינוקות רבים – לאותו אתר רצח ביער, שם נרצחו. עד ספטמבר 1943 גורשו יתר יהודי הגטו למחנות עבודה או השמדה ונרצחו.

למידע נוסף על איווייה לחצו כאן.