|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
נובמבר
גירוש יהודים מווירצבורג, גרמניה, 27 בנובמבר 1941

27 בנובמבר 1941

גירוש יהודים מווירצבורג, גרמניה

התצלום מנציח את העלאתם לרכבת הגירוש של יהודים מווירצבורג (Wuerzburg) שבגרמניה ב-27 בנובמבר 1941. בתקופת השלטון הנאצי היו בווירצבורג שבמדינת בווריה אשר בגרמניה כ-2,000 יהודים, אשר היוו כ-2% בלבד מאוכלוסיית העיר. כשני שלישים מיהודי העיר עסקו במסחר ותמכו בקהילות יהודיות משגשגות ברחבי המחוז. הם תמכו בארגוני צדקה רבים, והתנועות הציוניות, ובכללן תנועות הנוער, היו פעילות ביותר בעיר.

מראשית השלטון הנאצי הותקפו יהודי העיר וסבלו נזקים בגוף וברכוש. בליל הבדולח, בנובמבר 1938, ספגו יהודי העיר מכה קשה, כש-300 מהם נשלחו למחנות ריכוז. בהדרגה הגיעו לעיר כ-1,400 יהודים שנמלטו או גורשו מיישובים אחרים בגרמניה.

לקראת ביצוע "הפתרון הסופי" גורשו לעיר יהודים מעיירות בסביבתה. החל מה-26 בנובמבר 1941 וכן בדצמבר בוצעו הגירושים הראשונים של יהודים מווירצבורג. כ-1,200 מהיהודים בווירצבורג גורשו למחנה בנירנברג-לאנגוואסר (Nuremberg-Langwasser), משם גורשו היהודים לגטו ריגה שבלטביה, וגורלם היה כגורל היהודים שבגטו זה. במהלך השנה הבאה גורשו כמעט כל יתר היהודים מהעיר למחוז לובלין שבפולין ולגטו טרזיינשטט שבצ'כיה. ביוני 1943 גורשו 64 מהיהודים שעוד נותרו בעיר. שבעה מהם גורשו לגטו טרזיינשטט ו-57 גורשו לאושוויץ. לאחר שישה גירושים אלו נותרו בווירצבורג 29 יהודים בלבד. יהודים אלו היו מוגנים מגירוש עקב היותם נשואים לארים.

התצלום לקוח מאוסף של כ-1,200 תיקים ואלבום של 128 תמונות, שמתארות את גירושם של יהודי וירצבורג וקיצינגן (Kitzingen). האוסף התגלה על ידי עובדי התביעה במשפטי נירנברג, ובתיקים נעשה שימוש במספר משפטים של פושעי מלחמה.

ארכיון התצלומים של יד ושם FA53/56