|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
נובמבר
חברי קיבוץ ההכשרה הדתי "טלז", ליטא, נובמבר 1935

נובמבר 1935

חברי קיבוץ ההכשרה הדתי "טלז", ליטא

בתצלום מופיעים חברי קיבוץ ההכשרה הדתי "טלז", שצולמו בטלז שבליטא ב-1 בנובמבר 1935. טלז נודעה בישיבה שהייתה בה, מוסד ראשון במעלה של החינוך החרדי ואחת הישיבות הגדולות בעולם. "אגודת ישראל" נהנתה מהגמוניה בקרב יהודי טלז ולחרדים הייתה הגמוניה בחינוך היהודי בעיר, אך רבים מיהודי העיר השתייכו גם למחנה הציוני ותנועות ציוניות רבות פעלו בעיר, בהן "צעירי ציון", "השומר הצעיר-נצ"ח", בית"ר וגורדוניה. בטלז היו גם קיבוצי הכשרה של החלוץ, של הציונים הכלליים וכן קיבוץ הכשרה דתי, שחבריו מופיעים בתמונה. חלוצים מטלז שהצליחו לקבל סרטיפיקט (רשיון עליה), עלו לארץ ישראל והצטרפו לקיבוצים דפנה, גבעת ברנר, יגור ואחרים. בנוסף, התפרסמה טלז בביקורו של הרצל שנשא בה נאום ציוני מרגש.

כמעט כל המפלגות הציוניות היו מיוצגות בטלז. בטלז היו קיבוצי הכשרה של "החלוץ" ושל הציונים הכלליים. בשנת 1933 התחיל לפעול בעיר הגרעין של "החלוץ הדתי", שהקים בליטא חוות הכשרה אחדות. עד 1920 פעל בטלז גם סניף חזק של ה"בונד". תנועות הנוער שפעלו בטלז תמכו בהפצת השפה העברית, ובטקסים השתמשו בדגל הכחול-לבן.

בתקופה זו חיו בטלז כ-2,500 יהודים, שהיוו כשליש מכלל אוכלוסיית העיר. לאחר סיפוח ממל שבליטא לגרמניה הנאצית, במרס 1939, הגיעו חלק מפליטי העיר לטלז, ומספר היהודים בה הגיע ל-4,800 בערך – כמחצית מתושבי העיר. ביוני 1941 כבשו הגרמנים את טלז, ועד סוף אותה שנה נרצחו כמעט כל יהודי העיר.

לקריאה נוספת על גורל יהודי ליטא בתקופת השואה, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם 7110/7