|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
מאי
9 במאי 1942  -גירוש יהודים מאייזנאך, גרמניה

9 במאי 1942

גירוש יהודים מאייזנאך, גרמניה

ב-9 במאי 1942 יצאה רכבת הגירוש הראשונה של יהודים מאייזנאך לגטו בלז'יצ'ה. איש מהמגורשים לא חזר. יהודים מעל גיל 65 וכן ותיקי מלחמה בעלי אותות גורשו מספר חודשים לאחר מכן לטרזיינשטאט. יתר היהודים גורשו כעבור זמן קצר. רק בודדים מיהודי אייזנאך שרדו.