|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
מאי
18 במאי 1939  -  מפגש של חברי תנועת השומר הצעיר בווייליצ'קה, פולין

18 במאי 1939

מפגש של חברי תנועת השומר הצעיר בווייליצ'קה, פולין

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, פרחה בווייליצ'קה הפעילות הציונית. תנועות נוער התארגנו והתקיימה פעילות תרבותית ענפה. עם התקרבות הגרמנים ב-1939, מרבית הגברים היהודים נמלטו מהעיר.
וייליצ'קה הפכה לעיר היחידה שבה הוקם יודנראט שהורכב כולו מנשים. הנשים גם נלקחו לעבודות הכפייה עד לחזרת  הגברים. ב-26 באוגוסט 1942 נערכה אקציה גדולה בווייליצ'קה במהלכה נבחרו חלק קטן מהיהודים לעבודות כפייה והשאר גורשו למחנה ההשמדה בלז'ץ.