|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
מרץ
גירוש יהודים מגטו קרקוב, מרס 1943מרס 1943

גירוש יהודים מגטו קרקוב

בתמונה מופיעים יהודים שגורשו מגטו קרקוב למחנות השמדה במרס 1943.
ערב מלחמת העולם השניה היו בקרקוב כ-60,000 יהודים מכלל כרבע מיליון תושביה. קרקוב נכבשה בידי הצבא הגרמני ב-6 בספטמבר 1939, ובאוקטובר הכריזו שלטונות הכיבוש על קרקוב כבירת הגנרלגוברנמן (יחידת המינהל המדינית שהקימו שלטונות הכיבוש הגרמניים בחלקי פולין הכבושים שלא סופחו לרייך). ממאי 1940 ועד מרס 1941 גורשו מקרקוב כ-40,000 יהודים ובעיר נותרו כ-11,000 יהודים בלבד. גטו קרקוב הוקם במרס 1941 ובו נכלאו כ-18,000 יהודים, מקרקוב ומהסביבה. החל ממרס 1942 גורשו יהודי הגטו להשמדה במחנות ההשמדה אושוויץ ובלז'ץ. כ-2,000 מיהודי גטו קרקוב נשלחו למחנה העבודה פלשוב.
השילוחים מהגטו למחנות ההשמדה תמו במרס 1943.

לקריאה נוספת על גטו קרקוב, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם 4832