|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
מרץ
גירוש יהודים מגרמניה ללודז', מרס 1942מרס 1942

גירוש יהודים מגרמניה ללודז'

עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה היו בה כ-550,000 יהודים. באוקטובר 1941 החלו הגירושים ההמוניים והשיטתיים של יהודי גרמניה. היהודים גורשו בעיקר לגטאות לודז' וורשה בפולין, וכן לריגה, קובנה ומינסק בשטחים שנכבשו מברית המועצות. מגורשים שהגיעו לברית המועצות נורו, ומגורשים שהגיעו ללודז' שוכנו בגטו הצפוף. אלו שלא נספו ברעב ובמגיפות, נרצחו בשילוחים למחנות ההשמדה, במסגרת הפתרון הסופי.
ביולי 1943, עם סיום הגירושים ההמוניים, הוכרז רשמית על השלמת חיסולה של יהדות גרמניה. בגרמניה נותרו כ-15,000 יהודים, בעיקר בזכות נישואיהם עם בני זוג לא-יהודים.
כ-200,000 מיהודי גרמניה נרצחו בשואה וכ-300,000 ניצלו, רובם הגדול כיוון שהיגרו מגרמניה ערב מלחמת העולם השניה.

למידע נוסף על גירוש יהודי גרמניה, לחצו כאן.
לנוסח טופס של הודעה ליהודי על גירושו מברלין, לחצו כאן.
למידע על גטו לודז', לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 1350