|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
מרץ
יהודים מלובלין, פולין, שרוכזו לקראת גירושם, מרס 1941


מרס 1941

יהודים מלובלין, פולין, שרוכזו לקראת גירושם

ערב מלחמת העולם השניה ישבו בלובלין כ-40,000 יהודים, שהיוו כשליש מתושבי העיר. באביב 1941, לקראת הקמת הגטו בלובלין, ציוו הגרמנים על גירוש חלקי של יהודי העיר. מה-10 במרס עד סוף החודש גורשו כ-10,000 יהודים. כ-1,250 מהם שולחו לריוביץ, כ-2,300 לשידליצה, 3,200 לסוסנוביץ והאחרים - ליישובים אחרים בסביבה. המגורשים נתקלו במקומות גירושם בקשיי כלכלה חמורים ובתנאי דיור קשים. בסוף מרס 1941 הוקם הגטו בלובלין ורוכזו בו יותר מ-34,000 יהודים. יהודי לובלין היו בין הראשונים שנשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ. רוב יהודי גטו לובלין, כ-30,000 נפש, נשלחו להשמדה מ-17 במרס 1942 ועד אפריל. רובם נרצחו בבלז'ץ ומקצתם - ביערות בסביבות העיר.

לקריאה נוספת על יהודי לובלין, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם 73AO1