|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
יוני
5 ביוני 1946 -יהודים מארץ ישראל מבקרים בהריסות גטו ורשה

5 ביוני 1946

יהודים מארץ ישראל מבקרים בהריסות גטו ורשה

לפני שיקומה של ורשה היוו נופיה ההרוסים של העיר רקע לפרשיות הנצחה וגילוי חשובות ביותר, שטבעו חותמן על מחקר השואה והנצחתה.

חודשים מעטים לאחר שצולמה תמונה זו, בספטמבר 1946, נחשף תחת הריסותיה של ורשה חלקו הראשון של "ארכיון עונג שבת", הארכיון המחתרתי שייסד ההיסטוריון ד"ר עמנואל רינגלבלום.

כשנה וחצי לאחר מכן, באפריל 1948, נחנכה בוורשה אנדרטת "בדמיך חיי", אנדרטת ההנצחה למורדי הגטו ולנספים בשואה, אשר העתק ממנה עומד ברחבת הטקסים במוסד יד ושם בירושלים.

כחלוף שנתיים וחצי, בדצמבר 1950, נחשף תחת הריסות ורשה חלקו השני של "ארכיון עונג שבת". גורל חלקו השלישי של הארכיון נותר תעלומה עד עצם היום הזה.

תמונה זו מסר בשנת 2000 ראש ממשלת פולין דאז, אלכסנדר קוואשנייבסקי, בעת ביקורו בארץ, ליושב ראש הנהלת יד ושם, מר אבנר שלו.

ארכיון התצלומים של יד ושם 5644