|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
יוני
יוני 1942 – תצלום קבוצתי בטקס נישואין, גטו בוחניה, פולין

יוני 1942

תצלום קבוצתי בטקס נישואין, גטו בוחניה, פולין

בין מלחמות העולם חיו בבוחניה כ-2,500 יהודים, שהיוו כרבע מתושבי העיר. יהודי בוחניה התפרנסו ממסחר, ממלאכה ומתעשייה.

ב-3 בספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את בוחניה והחלו לחטוף יהודים לעבודות כפייה. יהודים אחרים, בעלי מקצוע, עבדו בסדנאות בעיר. ב-1941 הוחל בשילוח למחנות עבודה באזור. עם זאת, היהודים בבוחניה ניסו להמשיך בחיים נורמליים ככל האפשר, מתוך אופטימיות ואמונה בעתיד טוב יותר. בבוחניה אורגנה עזרה הדדית, נפתחה מרפאה ואף הוקם מטבח ציבורי.

ב-16 במרס 1942 הוקם בעיר גטו סגור. יהודים שעבדו מחוץ לגטו הבריחו מזון אל הגטו, למרות העונשים הצפויים, של מאסר או שילוח למחנות עבודה.

תמונה זו צולמה בטקס נישואין שנערך ביוני 1942. לצד החתן והכלה נראים בתמונה, ככל הנראה, חברים בשירות הסדר היהודי הגטו ובעלי תפקידים נוספים ביודנרט, המועצה היהודית בבוחניה.
חודשיים לאחר שצולמה תמונה זו, ב-24 באוגוסט 1942 החלה האקציה הראשונה בגטו בוחניה. רוב יושבי הגטו גורשו למחנה המוות בלז'ץ. מסתתרים שנמצאו נרצחו במקום. לאחר האקציה נמשכו הרציחות בגטו מעת לעת. בשתי אקציות נוספות, בסוף 1942 ובסוף 1943, גורשו לבלז'ץ אלו שחסרו אישורים ממקומות עבודה, וכן נשים וילדים. החולים שהיו בבית החולים נרצחו במקום, וכך גם חלק מאנשי הצוות הרפואי. מעטים מיהודי הגטו נשלחו למחנות עבודה.

ב-1 באוקטובר 1943 הוכרזה העיר כ"יודנריין", ריקה מיהודים.

ארכיון התצלומים של יד ושם 3939/4