|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
יוני
15 ביוני 1940 - מרדכי רומקובסקי מדבר בפני קהל היהודים בגטו לודז'

כתובת על גב התמונה

15 ביוני 1940

מרדכי רומקובסקי מדבר בפני קהל היהודים בגטו לודז'

מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בלודז', פולין, נראה בתמונה כשהוא מדבר לקהל היהודים בגטו לודז', ב-15 ביוני 1940. רומקובסקי היה שליט רודן שדגל במדיניות "עבודה כדרך להצלה", שבבסיסה העיקרון שיהודים רבים ככל האפשר יעבדו בתעשיות גרמניות וכך תהא הצלתם מובטחת. מסוף יולי 1944 שרידי האוכלוסייה היהודית בגטו – 65,000 מתוך 204,000 – גורשו לאושוויץ ולחלמנו.

למידע נוסף על רומקובסקי, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם 36FO1