|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
יולי
יולי יולי 1941, איש ואפן אס-אס יורה ביהודי מעל קבר המוני. ויניצה, אוקראינה

יולי 1941

איש ואפן אס-אס יורה ביהודי מעל קבר המוני. ויניצה, אוקראינה

אנשי שירות העבודה של הרייך ואנשי אס-אס צופים באיש אס-אס היורה ביהודי בוויניצה, אוקראינה, ביולי 1941, על סף בור מתים מלא גופות יהודים שנורו.

ב-22 ביוני 1941 תקפה גרמניה את ברית המועצות ועד אוקטובר 1941 נכבשה כמעט כל אוקראינה. יחידות הרצח ההמוני איינזצגרופן C ו-D שנעו עם הצבא הגרמני וכן יחידות אס-דה (שרות הבטחון של האס-אס) רצחו מאות אלפי יהודים ורבבות אזרחים אחרים שנחשדו כי הם קומוניסטים או פקידי השלטון הסובייטי. ברציחות סייעו שוטרים גרמנים ואוקראינים, וכן יחידות צבא גרמניות.

איינזצגרופה C, בפיקודו של הד"ר אוטו ראש, מנתה כ-1,000 איש ונעה באוקראינה מזרחה, עם התקדמות הצבא הגרמני. בשבועות הראשונים רצחו אנשיה בסיוע האוקראינים את הגברים היהודים בעיירות ובכפרים לאורך ציר התקדמות: טרנופול, דוברומיל, סמבור, ויניצה, ז'יטומיר, בילייה-צ'רקוב, בוגוסלב, באבי יאר, אומן ולובני.

ויניצה נכבשה ב-19 ביולי 1941. מבין 25,000 יהודיה הצליחו כ-17,500 לברוח מזרחה, עם כוחות הצבא האדום הנסוגים. בסוף יולי נרצחו בבית הקברות בוויניצה מאות גברים יהודיים, ואלפי היהודים שנותרו בעיר נכלאו בגטו שהוקם בתחומי העיר. בסוף ספטמבר 1941 נרצחו מחוץ לעיר עוד כ-2,000 יהודים. יתר יהודי העיר נותרו בחיים בזכות היותם בעלי מקצוע חיוניים, וכן עובדים בשירותים חיוניים בעיר. באוגוסט 1942 נרצחו חלק מהם, ואילו הנותרים הועברו למחנה עבודה. מעטים מהם שרדו עד שחרור ויניצה, במרס 1944.

ארכיון התצלומים של יד ושם 2626/4