|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
יולי
יולי 1941 – ניצולים יהודים מרכבת המוות מיאשי לקאלאראשי, רומניה

יולי 1941

ניצולים יהודים מרכבת המוות מיאשי לקאלאראשי, רומניה

במהלך הימים הראשונים של פלישת גרמניה לברית המועצות, נרצחו כ-13,000 יהודים על ידי יחידות צבא רומניות, יחידות משטרה וז'נדרמריה בעיר יאשי וכן בשתי רכבות מוות. בין 2,430 ל-2,590 יהודים, שנשמרו על ידי כוחות רומניים וגרמניים, גורשו לקאלאראשי.

במהלך המסע בן חמישה הימים נספו למעלה מ-1,400 יהודים עקב התייבשות, מכות וכן החום ששרר בקרונות הבקר, שהועמסו עד למעלה מקיבולתם. ניצולי רכבות המוות שוחררו לאחר חודשיים במחנה מעצר בקאלאראשי ופודול אילואיי.

ארכיון התצלומים של יד ושם 90FO5