|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
ינואר
תפילת יזכור לזכר הנספים בשואה בכנס ציוני במחנה עקורים במינכן, ינואר 1946

ינואר 1946

תפילת יזכור לזכר הנספים בשואה בכנס ציוני במחנה עקורים במינכן

לאחר המלחמה הייתה מינכן מרכז לכל הארגונים היהודיים הגדולים שפעלו בגרמניה למען ניצולי השואה, בייחוד בתחומי הסיוע הסוציאלי וההגירה. בסוף 1945 הוקם במינכן ועד מרכזי של שארית הפליטה. ועד זה פעל עד סוף 1950. הג'וינט האמריקני והסוכנות היהודית לא"י ניהלו ממרכזם במינכן את פעולותיהם. בין 1945 ו-1951 עברו במינכן כ-120,000 יהודים, רובם בדרכם לארץ ישראל.

בתצלום נראה, קיצוני מימין, זלמן גרינברג (Zalman Grinberg), נשיא עמותת ניצולי השואה באמריקה.

למובאה מן המחקר על הקשר בין המוסדות הארץ-ישראליים לבין העקורים, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 6627/106