|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
ינואר
עובדי כפיה יהודים בגטו מינסק, ינואר 1943

ינואר 1943

עובדי כפיה יהודים בגטו מינסק

עם כיבוש מינסק על ידי הגרמנים, ביוני 1941, היו בה כ-80,000 יהודים, אשר היוו כשליש מאוכלוסיית העיר. כעבור כחודש הוקם בעיר גטו, בו רוכזו כ-100,000 יהודים. עד יולי 1942 נרצחו רוב היהודים בגטו מינסק. בגטו נותרו כ-9,000 יהודים בלבד והגטו הפך למחנה עבודה. מאוגוסט ועד אוקטובר 1943 נרצחו רוב יושבי מחנה העבודה. מינסק שוחררה ביולי 1944.

למידע נוסף על יהודי מינסק בשואה, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 4613/218