|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
פברואר
שומר גרמני מול חומת הגטו, פברואר 1943פברואר 1943

שומר גרמני מול חומת הגטו

בתצלום נראה שומר גרמני מול חומת גטו ורשה בפברואר 1943. ביולי ובאוגוסט 1942 נשלחו למחנה ההשמדה טרבלינקה כרבע מיליון מיהודי גטו ורשה. בינואר 1943, כחודש לפני צילום תמונה זו, ביקשו הגרמנים לבצע אקציה שניה בקרב יהודי הגטו, ולשלוח מהגטו למחנות ההשמדה כ-8,000 יהודים, אך נתקלו בהתנגדות מזוינת של אי"ל (הארגון היהודי הלוחם). בהתנהגותם בעת האקציה חל שינוי רב. הם חדלו מצעקות, החלו לנוע בשקט ונרתעו מלפקוד מקומות מסתור. לאחר ארבעה ימים הפסיקו הגרמנים את האקציה בלא שהשלימו את מכסת המיועדים לגירוש. מראשיתה יועדה האקציה להיות חלקית בלבד, אך יהודים בגטו פירשו את הפסקת האקציה כאות לחולשה גרמנית וכנסיגה מפני הכוח שהפעילו היהודים. למאורעות של ינואר הייתה השפעה רבה על ההכנות למרד באפריל 1943.

למידע נוסף על ורשה לחצו כאן.
למידע נוסף על מרד גטו ורשה, לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 953