|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
פברואר
גירוש יהודי לודז', פברואר 1942

פברואר 1942

גירוש יהודי לודז'

בתמונה זו מופיע איש שירות הסדר היהודי עם שני ילדים בגטו לודז', בתקופת הגירוש הראשון מגטו לודז'.

שירות הסדר היהודי הוקם בפקודת הגרמנים ביישובים מסוימים בשטחים שכבשו. מועצות היהודים (היודנרטים) באותם יישובים ניסו לפקח על שירות הסדר, לגייס צעירים אמינים מבחינה ציבורית ולקבוע נורמות התנהגות, אך במקרים רבים כפו הגרמנים לגייס לשירות הסדר אנשים שיהיו מוכנים לציית להם ללא עוררין. היו בציבור היהודי שראו במשטרת הסדר נטע זר ברחוב היהודי, הטומן בחובו סכנה של התנכלות לקהילה.

הגירוש הראשון מגטו לודז' נמשך מינואר ועד מאי 1942 ובמהלכו גורשו למחנה השמדה חלמנו כ-55,000 יהודים מתוך כ-200,000 יהודי הגטו. הגירושים פגעו במשפחות השוטרים, במכריהם ובכל בני הקהילה, והעמידו את אנשי שירות הסדר היהודים בפני הכרעה קשה. היו שנטשו את שירות הסדר, גם במחיר שילוחם להשמדה, והיו שהמשיכו למלא את הוראות הגרמנים.

למידע נוסף על שירות הסדר היהודי, לחצו כאן.

למידע נוסף על לודז', לחצו כאן.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 1602/292