|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Bookmark and Share

יד ושם החודש הזה בתקופת השואה
פברואר
תצלום קבוצתי של ילדים מבוכניה(Bochnia), פולין, פברואר 1941

פברואר 1941

תצלום קבוצתי של ילדים מבוכניה (Bochnia), פולין

בין מלחמות העולם חיו בבוכניה כ-2,500 יהודים, שהיוו כרבע מתושבי העיר. יהודי בוכניה התפרנסו ממסחר, ממלאכה ומתעשייה.

ב-3 בספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את בוכניה והחלו לחטוף יהודים לעבודות כפייה. יהודים אחרים, בעלי מקצוע, עבדו בסדנאות בעיר. ב-1941 הוחל בשילוח למחנות עבודה באזור. עם זאת, היהודים בבוכניה ניסו להמשיך בחיים נורמליים ככל האפשר, מתוך אופטימיות ואמונה בעתיד טוב יותר. בבוכניה אורגנה עזרה הדדית, נפתחה מרפאה ואף הוקם מטבח ציבורי.

ב-16 במרס 1942 הוקם בעיר גטו סגור. יהודים שעבדו מחוץ לגטו הבריחו מזון אל הגטו, למרות העונשים הצפויים, של מאסר או שילוח למחנות עבודה.

ב-24 באוגוסט 1942 החלה האקציה הראשונה בגטו בוכניה. רוב יושבי הגטו גורשו למחנה המוות בלז'ץ. מסתתרים שנמצאו נרצחו במקום. לאחר האקציה קיבל הגטו צביון של מחנה עבודה, והרציחות בו נמשכו מעת לעת. בנובמבר 1942 גורשו מבוכניה לבלז'ץ יהודים שחסרו אישורים ממקומות עבודה, וכן נשים וילדים. החולים שהיו בבית החולים נרצחו במקום, וכך גם חלק מאנשי הצוות הרפואי. באותו חודש הועברו לבוכניה מאות יהודים משרידי הקהילות בסביבה.

באוגוסט ובספטמבר 1943 נשלחו שרידי היהודים מבוכניה למחנות שבנייה ופלאשוב. ב-1 באוקטובר 1943 הוכרזה בוכניה כ"יודנריין", ריקה מיהודים.

ארכיון התצלומים של יד ושם, 71BO5